Επικεφαλής και Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια   για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε  ΚΔΒΜ ως Επικεφαλής ή Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης . Αποκτήστε πλήρη μοριοδότηση (4 μόρια , για σεμινάρια 800 ωρών) στον τομέα των επιμορφώσεων, καθώς και τις αντίστοιχες μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν πιστοποιητικό, επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@areadne.gr. 

Continue Reading

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Online)

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο 200 έως 600 ωρών με τίτλο Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης σε εκπαιδευτικές μονάδες. Σας δίνει μόρια σε προκηρύξεις Δημοσίων ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ κτλ, για θέσεις υποδιευθυντών, διευθυντών, υπεύθυνων εκπαίδευσης και στελεχών εκπαίδευσης .   Κόστος συμμετοχής απο  190 ευρώ. Αν έχετε παρακολουθήσει ένα από 

Continue Reading

Σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ

Δίνετε εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ; Ετοιμάστε το πρακτικό μέρος των εξετάσεων σε πραγματικό περιβάλλον με την βοήθεια των έμπειρων εκπαιδευτών εκπαιδευτών ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Αριάδνη. Στο τέλος του σεμιναρίου θα λάβετε την μικροδιδασκαλία σας σε ψηφιακή μορφή για να την μελετήσετε.   Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες σε δύο μέρες Κόστος: 90 ευρώ

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση» (online)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο  300 έως 600 ωρών για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε e- ΚΔΒΜ. Σας δίνει τρία (3) μόρια στην θεματική 1,3,γ “ εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση” των προκηρύξεων των e-ΚΔΒΜ για ωρομίσθιους και αποσπασμένους εκπαιδευτές, υποδιευθυντές και διευθυντές, καθώς και 24,75 μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 

Continue Reading

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ειδικότητά σας (online)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο 200 , 300 , 400 ή 600 ωρών (24,75 μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET) με την κατάθεση μιας και μόνο εργασίας! Καταθέτοντας μια εργασία 3000 με 4000 λέξεις σε θέμα της επιλογής σας, αποκτάτε βεβαίωση στο αντικείμενό σας  για μοριοδότηση σε προκηρύξεις του δημοσίου (πχ. 2 μόρια στις προκηρύξεις εκπαιδευτών ΙΕΚ στη  κατηγορία «Επιμόρφωση 

Continue Reading

Ο Θεσμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(online)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο 200 έως 600 ωρών για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές αλλά και σε θέσεις ευθύνης (Διευθυντές – Υποδιευθυντές). Σας δίνει έως και τέσσερα (4) μόρια στον τομέα των επιμορφώσεων  “θέματα σχετικά με το θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης” των προκηρύξεων δημόσιων ΙΕΚ για υποδιευθυντές , διευθυντές  

Continue Reading

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Online)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο 200, 300, 400 ή 600 ωρών για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Σας δίνει ως τρία (3) μόρια στις προκηρύξεις δημόσιων φορέων για ωρομίσθιους ή αποσπασμένους εκπαιδευτές ενηλίκων, υποδιευθυντές και διευθυντές, καθώς και μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς μπορείτε 

Continue Reading

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (online)

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο 200, 300, 400 ή 600 ωρών για όσους εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Σας δίνει δύο (2) μόρια στην θεματική «Θέματα ΣΔΕ» των προκηρύξεων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας για ωρομίσθιους και αποσπασμένους εκπαιδευτές, υποδιευθυντές και διευθυντές, καθώς και μεταφερόμενες πιστωτικές μονάδες ECVET. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς 

Continue Reading