Άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτών και τεχνιτών πεντικιούρ-μανικιούρ.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτών και τεχνιτών πεντικιούρ-μανικιούρ.

Ratings (1235)

Άδεια άσκησης επαγγέλματος κομμωτών και τεχνιτών πεντικιούρ-μανικιούρ.

Ο ΕΟΠΠΕΠ πρόκειται να προκηρύξει Πιστοποίηση Επάρκειας Κομμωτών και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών-Ποδιών για:

 

  • απόφοιτους προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Κ.Δ.Β.Μ. διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών,
  • απόφοιτους προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών μέχρι τις 12-11-2012 και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών,
  • εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια.

 

Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, για ερωτήσεις και για σεμινάρια προετοιμασίας επικοινωνήστε μαζί μας :

Ευσταθίου Καρέλια 13 , Καλαμάτα , 24131

Τηλέφωνο : +30 27210 95346

Email: info@areadne.gr

Website: www.areadne.gr

 

 

Course Reviews


Επικοινωνία

Τηλέφωνο : +306978692936

Email: info@areadne.gr

Website: www.areadne.gr