Αγγλικά για ΑΣΕΠ

Αγγλικά για ΑΣΕΠ

Ratings (2156)

Αγγλικά για ΑΣΕΠ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Αριάδνη είναι κλειστό εξεταστικό κέντρο του αναγνωρισμένου από τον ΑΣΕΠ πτυχίου PTE online και διοργανώνει δίμηνα τμήματα προετοιμασίας για τα επίπεδα Β2 (lower) και Γ2 (proficiency).

 H έναρξη νέων τμημάτων γίνεται κάθε 3 μήνες. Οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό, δύο μήνες μαθημάτων και τα εξέταστρα:

Β2 (lower) Γ2 (proficiency)
Φοιτητές, σπουδαστές και άνεργοι: 290 ευρώ Φοιτητές, σπουδαστές και άνεργοι:

350 ευρώ

Εργαζόμενοι: 330 ευρώ Εργαζόμενοι: 390 ευρώ

 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας. Ενδιαφερόμαστε και για συνεργασία με καθηγητές αγγλικών που κάνουν ιδιαίτερα και θα ήθελαν να προετοιμάσουν τους μαθητές τους γι αυτό το πτυχίο.

Course Reviews


Επικοινωνία

Τηλέφωνο : +306978692936

Email: info@areadne.gr

Website: www.areadne.gr